Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Oblicz rozwartości pozostałych kątów każdego trójkąta 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz rozwartości pozostałych kątów każdego trójkąta

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

a) Narysowana oś symetrii wskazuje, że przedstawiony trójkąt jest równoramienny. Oznacza to, że drugi kąt leżący przy podstawie tego trójkąta ma również miarę 65°.Od sumy miar kątów w trójkącie (180°) odejmujemy miary dwóch znanych kątów:

`180^o-2*65^o=180^o-130^o=50^o`

b) Tutaj rownież mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym. Od sumy miar kątów w trójkącie odejmujemy miarę kąta leżącego między ramionami trójkąta. Otrzymamy w wyniku sumę dwóch kątów leżących przy podstawie.

`180^o-120^o=60^o`

Wiemy, że kąty leżące przy podstawie trójkąta równoramiennego mają równe miary, zatem kiedy ich sumę podzielimy na pół, otrzymamy miarę jednego kąta:

`60^o:2=30^o`

c) Tutaj rownież mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym. Znamy miarę kąta leżącego między ramionami trójkąta- jest to kąt prosty (90°) Od sumy miar kątów w trójkącie odejmujemy miarę kąta leżącego między ramionami trójkąta. Otrzymamy w wyniku sumę dwóch kątów leżących przy podstawie.

`180^o-90^o=90^o`

Wiemy, że kąty leżące przy podstawie trójkąta równoramiennego mają równe miary, zatem kiedy ich sumę podzielimy na pół, otrzymamy miarę jednego kąta:

`90^o:2=45^o`