Matematyka

Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań, WSiP)

Podaj wzór na długość krótszej przekątnej deltoidu 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Podaj wzór na długość krótszej przekątnej deltoidu

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
1
 Zadanie

Jeśli jedna z przekątnych ma długość a, a druga jest o 40% krótsza, to znaczy że druga przekątna stanowi  60% długości pierwszej przekątnej (100%-40%=60%)

`60%*a=60/100*a=0,6a`

Pole deltoidu to połowa iloczynu dwóch przekątnych:

`P=(a*0,6a)/2=(0,6a^2)/2=0,3a^2`

Aby wyliczyć długość krótszej przekątnej, wyrażonej jako 0,6a, obliczmy najpierw długość a.

`P=0,3a^2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:0,3`

`P:0,3=a^2`

`P:3/10=a^2`

`P*10/3=a^2 \ \ \ \ \ \ \ \ |sqrt`

`sqrt(P*10/3)=a`

`a=sqrt(3 1/3P)`

Teraz obliczmy długość krótszej przekątnej

`a=sqrt(3 1/3P) \ \ \ \ \ \ |*0,6`

`0,6a=ul(ul(0,6sqrt(3 1/3P)))`

 

Odpowiedź:Długość krótszej przekątnej wynosi 0,6√(3 1/3 P)
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

10326

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie