Matematyka

Matematyka wokół nas 2 (Zbiór zadań, WSiP)

Wyznacz wszystkie pary liczb naturalnych mających 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

k, n - szukane liczby naturalne

`k^2-n^2=20`

Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów:

`(k-n)*(k+n)=20`

Oba czynniki po lewej stronie muszą być liczbami naturalnymi ( jeśli k i n -szukane liczby- są naturalne, to: ich  suma to liczba naturalna, różnica również, ponieważ iloczyn tych dwóch czynników jest dodatni) musimy znaleźć więc pary liczb k-n i k+n, których iloczyn wynosi 20, są to:

1 i 20

2 i 10

4 i 5

Sprawdzamy kolejne pary liczb  (musimy otrzymać w rozwiązaniu 2 liczby naturalne). Wiadomo również, że każda para liczb ma jedno możliwe rozwiązanie-różnica liczb naturalnych jest mniejsza niż suma, zatem tak też przyrównujemy czynniki: różnicą liczb k i n jest mniejszy czynnik, a sumą większy czynnik.

`{(k-n=1),(k+n=20):}`

`{(k=1+n),(k+n=20):}`

`{(1+n=k),(k+n=20):}`

Rozwiązujemy równanie metodą przeciwnych współczynników- dodajemy równania stronami:

`1+n+strikek+n=strikek+20`

`1+n+n=20`

`1+2n=20`

`2n=19`

`n=19/2`

Liczba ta nie jest naturalna, sprawdzamy więc kolejną parę liczb:

`{(k-n=2),(k+n=10):}`

`{(k=2+n),(k+n=10):}`

`{(2+n=k),(k+n=10):}`

`2+n+strikek+n=strikek+10`

`2+n+n=10`

`2+2n=10`

`2n=8`

`n=4`

`k=2+n=2+4=6`

Otrzymana para liczb to liczby naturalne, sprawdźmy ostatnią parę liczb.

`{(k-n=4),(k+n=5):}`

`{(k=4+n),(k+n=5):}`

`{(4+n=k),(k+n=5):}`

`4+n+k+n=k+5`

`4+n+n=5`

`4+2n=5`

`2n=1`

`n=1/2`

W pierwszym i trzecim przypadku otrzymane n nie jest liczbą naturalną, dlatego szukanym rozwiązaniem jest tylko to otrzymane w przypadku drugim. Sprawdzamy, czy faktycznie różnica ich kwadratów wynosi 20:

`6^2-4^2=36-16=20`

Odpowiedź:

Para liczb naturalnych spełniających tę właściwość to 6 i 4.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

10484

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie