Matematyka

W tabeli przedstawiono powierzchnie 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

W tabeli przedstawiono powierzchnie

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie

`a)`

Zauważmy, że zarówno dane dotyczące powierzchni jak i dane dotyczące ludności zostały przedstawione w milionach. Dzieląc przez siebie te liczby, miliony skrócą się (skreślimy 6 zer), dlatego w obliczeniach uwzględniamy tylko liczby z tabelki (nie dopisując milionów). 

Obliczamy gęstość zaludnienia, dzieląc liczbę ludności przez powierzchnię (obliczymy wtedy, ile osób przypada na kilometr kwadratowy powierzchni):

`"Afryka:"\ \ \ \ 906:30,3=29,9009...~~29,9`

`"Ameryka Północna i Środkowa:"\ \ \ \ 516:24,5=21,06...~~21,1`

`"Ameryka Południowa:"\ \ \ \ 369:17,8=20,73...~~20,7`

`"Azja:"\ \ \ \ 3905:31,9=122,41...~~122,4`

`"Europa:"\ \ \ \ 728:22,2=32,79...~~32,8`

`"Australia i Oceania:"\ \ \ \ 32,6:8,6=3,79...~~3,8`

 

ODP: Największa gęstość zaludnienia jest w Azji, a najmniejsza w Australii i Oceanii. 

 

 

`b)`

Obliczamy, jaki procent ludności świata stanowi ludność Azji:

`3905/6465=0,60402...~~0,604=60,4%`

 

 

Obliczamy, jaki procent ludności świata stanowi ludność Australii i Oceanii:

`(32,6)/6465=0,00504...~~0,005=0,5%`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie