Matematyka

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Naszym zadaniem  jest obliczenie pola powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego. Na to pole powierzchni bocznej składają się 3 jednakowe ściany - każda z nich jest trójkątem równoramiennym, podstawą takiego trójkąta jest krawędź podstawy ostrosłupa. 

 

Kat SAO ma miarę 60°, kąt AOS jest kątem prostym, więc kąt ASO musi mieć miarę 30° (ponieważ suma miar kątów w trójkącie jest równa 180°, 180°-60°-90°=30°). 

Zatem trójkąt AOS to połowa trójkąta równobocznego. Znamy długość odcinka OS - jest to wysokość ostrosłupa. 

Zapiszmy dane na rysunku:

 

Odcinek AO to połowa podstawy trójkąta równobocznego, odcinek AS to podstawa tego trójkąta. Oznaczmy:

`|AS|=a,\ \ \ |AO|=1/2a`

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta AOS możemy zapisać: 

`|AO|^2+|OS|^2=|AS|^2`

`(1/2a)^2+(10sqrt3)^2=a^2`

`1/4a^2+100*3=a^2\ \ \ \ |-1/4a^2`

`300=3/4a^2\ \ \ \ |*4/3`

`a^2=400`

`a=20`

`|AS|=20\ dm,\ \ \ |AO|=1/2*20=10\ dm`

 

Odcinek AD to wysokość trójkąta równobocznego ABC (ten trójkąt to podstawa ostrosłupa prawidłowego trójkątnego). Punkt O to punkt przecięcia wysokości trójkąta ABC. Punkt O dzieli każdą z wysokosci w stosunku 2:1, co oznacza, że odcinek AO stanowi dwie trzecie wysokości, odcinek OD stanowi jedną trzecią wysokości. 

`|AO|=10\ dm=2/3 \ h`

`|OD|=1/3h=2/3h:2=10\ dm:2=5\ dm`

 

Znamy długości boków OS oraz OD w trójkącie prosokątnym SOD. Możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa:

`|SO|^2+|OD|^2=|DS|^2`

`(10sqrt3)^2+5^2=|DS|^2`

`100*3+25=|DS|^2`

`|DS|^2=325`

`|DS|=sqrt325=sqrt25*sqrt13=5sqrt13\ dm`

Odcinek DS jest wysokością ściany bocznej. Odcinek AS jest krawędzią boczną ostrosłupa, czyli zarazem ramieniem trójkąta równoramiennego, który jest ścianą boczną. 

Każda z trzech ścian bocznych wygląda następująco: 

  

Przez x oznaczliśmy połowę podstawy. 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać:

`(5sqrt13)^2+x^2=20^2`

`25*13+x^2=400`

`325+x^2=400\ \ \ |-325`

`x^2=75`

`x=sqrt75=sqrt25*3=5sqrt3\ dm`

Cała podstawa ma więc długość:

`2*5sqrt3\ dm=10sqrt3\ dm`

 

Obliczamy pole powierzchni bocznej (pole trzech trójkątów takich jak powyżej):

`P_b=3*1/strike2^1*strike10^5sqrt3\ dm*5sqrt13\ dm=75sqrt39\ dm^2`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie