Matematyka

Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Oblicz wartości wyrażeń. a) [4∙(-0,1)³-(-0,1)³∙3]∙10³ 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz wartości wyrażeń. a) [4∙(-0,1)³-(-0,1)³∙3]∙10³

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie
1
 Zadanie

Obliczamy najpierw wartości potęg występujących w całym działaniu, by później wstawić ich przeliczone wartości do obliczeń.

`a) \ \  (-0,1)^3=(-0,1)*(-0,1)*(-0,1)=0,01*(-0,1)=-0,001`

`10^3=10*10*10=1000`

`[4*(-0,1)^3-(-0,1)^3*3]*10^3=[4*(-0,001)-(-0,001)*3]*1000=`

`=[-0,004+0,003]*1000=-0,001*1000=-1`

`b)  \ \ (-1/5)^2=(-1/5)*(-1/5)=1/25`

`(1/5)^0=1`

`5*(-1/5)^2+6*(1/5)^0-0,2=5*1/25+6*1-2/10=5/25+6-1/5=1/5+6-1/5=6`

`c)  \ \ (1/4)^2=1/4*1/4=1/16`

`2^4=2*2*2*2=4*4=16`

`(-2)^0=1`

`4^3=4*4*4=16*4=64`

`(-1/4)^2=(-1/4)*(-1/4)=1/16`

`-(1/4)^2*2^4-(-2)^0-4^3*(-1/4)^2=-1/16*16-1-64*1/16=`

`=-16/16-1-64/16=-1-1-4=-6`

`d)  \ \ (-1 1/2)^2=(-3/2)^2=(-3/2)*(-3/2)=9/4`

`0,5^2=0,5*0,5=0,25`

`-4^2/9=((-1)*4^2)/9=-16/9`

`7/(-3)^2=7/9`

`(-1 1/2)^2:0,5^2-[-4^2/9+7/(-3)^2]^5=9/4:0,25-[-16/9+7/9]^5=`

`=9/4:1/4-[-9/9]^5=9/4*4/1-(-1)^5=9/1-(-1)=9+1=10`