Matematyka

Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wyznaczcie miejsca zerowe funkcji 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Wyznaczcie miejsca zerowe funkcji

13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie

16
 Zadanie

`"Miejsce zerowe funkcji to taki argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość"\ 0"."`  

`"Wstawiamy do wzoru funkcji y"=0\ "i obliczamy wartość x."`

`"I." \ y=3x+2` 
`0=3x+2` 
`-2=3x` 
`x=-2/3` 

`"Miejsce zerowe funkcji to:"`
`x=-2/3` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`"II." \ y=7x+5` 
`0=7x+5` 
`-5=7x` 
`x=-5/7` 

`"Miejsce zerowe funkcji to:"`
`x=-5/7` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`"III." \ y=-9x+4` 
`0=-9x+4` 
`-4=-9x` 
`x=4/9` 

`"Miejsce zerowe funkcji to:"`
`x=4/9` 


`->`

`"Miejsce zerowe to liczba przeciwna do ilorazu wyrazu wolnego (b) i współczynnika kierunkowego (a)."`  

`"np. dla funkcji I:"`
`a=3`
`b=2` 

`b/a=2/3` 

`"Liczba przeciwna do tego ilorazu to:"`
`-b/a=-2/3` 

`"W efekcie otrzymujemy miejsce zerowe."`


`->`

`"Wzór na miejsce zerowe funkcji y"="ax"+"b to:"`
`y=ax+b, \ \ "gdy" \ \ a!=0`  
`"y"=0", gdyż miejsce zerowe to argument dla którego funkcja przyjmuje wartość"\ 0"."`
`0=ax+b` 
`"Z tego równania wyznaczamy x (miejsce zerowe)."`
`-b=ax` 
`x=-b/a`