Matematyka

Na podstawie wykresu funkcji liniowej określ, czy jest to funkcja rosnąca, malejąca, czy stała. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Na podstawie wykresu funkcji liniowej określ, czy jest to funkcja rosnąca, malejąca, czy stała.

13
 Zadanie

14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie

Jeśli wraz ze wzrostem argumentów rosną wartości, to funkcja jest rosnąca.
Patrzą od lewej strony do prawej wartości muszą rosnąć. 

Jeśli wraz ze wzrostem argumentów wartość nie zmienia się, to funkcja jest stała. 
Jest to prosta równoległa do osi X. 

Jeśli wraz ze wzrostem argumentów wartości maleją, to funkcja jest malejąca. 
Patrząc od lewej do prawej strony wykresu wartości muszą maleć. 


a) Funkcja rosnąca (wartości rosną)

b) Funkcja stała (wartości nie zmieniają się)

c) Funkcja rosnąca (wartości rosną)

d) Funkcja malejąca (wartości maleją)

e) Funkcja stała (wartości nie zmieniają się)

f) Funkcja malejąca (wartości maleją)   

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie