Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Oblicz pole równoległoboku złożonego z dwóch przystających trójkątów prostokątnych 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz pole równoległoboku złożonego z dwóch przystających trójkątów prostokątnych

17
 Zadanie

18
 Zadanie

19
 Zadanie
20
 Zadanie
21
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

Równoległobok składa się z dwóch przystających trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 4 cm i 5 cm. Obliczamy jego pole powierzchni. 


1 sposób: 

Pole tego równoległoboku to suma pól obu trójkątów. Pola tych trójkątów są takie same, gdyż są to trójkąty przystające. 

Obliczamy pole trójkąta:
`P=1/2a*h` 
gdzie a to długość podstawy trójkąta, h to długość wysokości opuszczonej na tę podstawę. 

`P_1=P_2=1/2*4cm*5cm=10cm^2`  

`P_("równoległoboku")=P_1+P_2=10cm^2+10cm^2=ul(ul(20cm^2))`  


2 sposób: 

Można zauważyć, że podstawą równoległoboku jest przyprostokątna trójkąta o długości 4 cm, a wysokością równoległoboku jest przyprostokątna o długości 5cm. 

Zatem a=4cm, h=5cm. 

Obliczamy pole równoległoboku korzystając ze wzoru:
`P=a*h` 
gdzie a to podstawa równoległoboku, h to długość wysokości opuszczonej na tę podstawę

`P_("równoległoboku")=4cm*5cm=ul(ul(20cm^2))`