Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Woda stanowi 4/5 masy świeżo skoszonej trawy 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Woda stanowi 4/5 masy świeżo skoszonej trawy

11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

15
 Zadanie

16
 Zadanie

`a)\ 4/5*1\ t=0,8*1000\ kg=800\ kg`

W jednej tonie trawy jest 800 kg wody. 

 

`b)\ 0,15*1\ t=0,15*1000\ kg=150\ kg`

W jednej tonie siana jest 150 kg wody. 

 

`c)`

Obliczmy najpierw, ile jest suchej masy w 1 t trawy: 

`(1-4/5)*1 \ t=1/5*1\ t=1/5*1000\ kg=200\ kg`

 

Wiemy, że 0,15 masy siana to woda, więc sucha masa stanowi 0,85 masy siana. Oznaczmy masę siana przez x, wtedy:

`0,85*x=200`

`x=200:0,85=20\ 000:85=(20\ 000)/85=4000/17=4000:17=235,294...~~235\ kg`

 

 

Z c) wiemy już, że z 1 tony trawy uzyskamy okoo 235 kg siana, a woda stanowi 0,15 masy siana, czyli:

`0,15*235=35,25\ kg` 

 

W sianie otrzymanym z 1 tony trawy jest około 35,25 kg wody.