Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań, GWO)

W wielu krajach anglosaskich używa się jednostek, które nie należą do układu SI, 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

W wielu krajach anglosaskich używa się jednostek, które nie należą do układu SI,

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

a) Chcemy zamienić temperaturę ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza. Służy nam do tego wzór:
`(5(F-32))/9` 
gdzie F oznacza stopnie Fahrenheita.


Zamieniamy -81,4 stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza. F=-81,4 wstawiamy do wyrażenia i wyliczamy ile to stopni Celsjusza. 
`(5(F-32))/9=(5(-81.4-32))/9=(5*(-113.4))/9=-567/9=-63` 

Temperatura -81,4 stopni Fahrenheit odpowiada -63°C. 


Zamieniamy 113 stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza. F=113 wstawiamy do wyrażenia i wyliczamy ile to stopni Celsjusza. 

`(5(F-32))/9=(5(113-32))/9=(5*81)/9=405/9=45`

Temperatura 113 stopni Fahrenheit odpowiada 45°C. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`` `


b) Chcemy zamienić odległość podaną w calach i stopach na centymetry. Służy do tego wzór:
`30.48S+2.54C` 
gdzie S to ilość stóp, C to ilość cali. 


Zamieniamy 6 stóp i 7 cali na centymetry. S=6 i C=7 wstawiamy do wyrażenia i wyliczamy ile to centymetrów.
`30.48S+2.54C=30.48*6+2.54*7=182.88+17.78=200.66~~201` 

6 stóp i 7 cali odpowiada 201cm.  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) Chcemy zamienić masę podaną w funtach i uncjach na kilogramy. Służy do tego wzór:
`0.454F+0.028U` 
gdzie F to ilość funtów, U to ilość uncji. 


Kula dla mężczyzn: Zamieniamy 16 funtów na kilogramy. F=16 i U=0 wstawiamy do wyrażenia i wyliczamy ile to kilogramów. 
`0.454F+0.028U=0.454*16+0.028*0=7.264`  

Kula dla mężczyzn waży 7.264kg.


Kula dla kobiet: Zamieniamy 8 funtów i 13 uncji na kilogramy. F=86 i U=13 wstawiamy do wyrażenia i wyliczamy ile to kilogramów. 
`0.454F+0.028U=0.454*8+0.028*13=3.632+0.364=3.996`  

Kula dla kobiet waży 3.996kg.  

Należy obliczyć o ile kilogramów kula dla mężczyzn jest cięższa od kuli dla kobiet, więc od wagi kuli dla mężczyzn trzeba odjąć wagę kuli dla kobiet. 
`7.264kg-3.996kg=3.268kg~~3.3kg` 

Kula dla mężczyzn jest cięższa o 3.3kg
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


d) Chcemy zamienić objętość podaną w galonach i pintach na litry. Służy do tego wzór:
`3.79G+0.47P` 
gdzie G to galony, P to pinty. 


Obliczamy najpierw ile litrów to 42 galony (objętość ropy naftowej w beczce). G=42 i P=0 wstawiamy do wyrażenia i wyliczamy jego wartość. 
`3.79G+0.47P=3.79*42+0.47*0=159.18`   

42 galony to 159.18 litrów. 


19 galonów i 6 pintów benzyny uzyskuje się z 42 galonów ropy. Obliczamy ile to litrów. Zamieniamy 19 galonów i 6 pintów na litry. G=19 i P=6 wstawiamy do wyrażenia i wyliczamy ile to litrów. 
`3.79G+0.47P=3.79*19+0.47*6=72.01+2.82=74.83`    

Benzyna ma objętość 74.83 litra.  

Należy obliczyć ile innych produktów poza benzyną uzyskuje się z 42 galonów ropy. Aby to obliczyć od objętości ropy należy odjąć objętość benzyny. 
`159.18l-74.83l=84.35l~~84.4l`   

Innych produktów można uzykać około 84.4l.  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie