Matematyka

Autorzy:Opracowanie zbiorowe

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wykonaj potęgowanie. Skorzystaj ze wzoru na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Wykonaj potęgowanie. Skorzystaj ze wzoru na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń.

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"W zadaniu będziemy korzystać ze wzoru na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń. Ma on postać:"`
`("a"-"b")^2="a"^2-2"ab"+"b"^2` 


`"W luki należy wpisać podkreślone liczby."`

`"I."\ ("x"-1)^2="x"^2-2*"x"*1+1^2="x"^2-ul( \ 2 \ )"x"+1`

`"II."\ (3"x"-1)^2=(3"x")^2-2*3"x"*1+1^2=ul( \ 9 \ )"x"^2-ul( \ 6 \ )"x"+ul( \ 1 \ )`

`"III."\ ("x"-7)^2="x"^2-2*"x"*7+7^2="x"^2-ul( \ 14 \ )"x"+ul( \ 49 \ )`

`"IV."\ (2"x"-2)^2=(2"x")^2-2*2"x"*2+2^2=ul( \ 4 \ )"x"^2-ul( \ 8 \ )"x"+ul( \ 4 \ )`

`"V."\ ("x"-0,1)^2="x"^2-2*"x"*0,1+0,1^2="x"^2-ul( \ 0,2 \ )"x"+ul( \ 0,01 \ )`

 `"VI."\ (0,5"x"-1)^2=(0,5"x")^2-2*0,5"x"*1+1^2=ul( \ 0,25 \ )"x"^2-"x"+ul( \ 1 \ )` 

`"VII."\ (4"x"-0,5)^2=(4"x")^2-2*4"x"*0,5+0,5^2=ul( \ 16 \ )"x"^2-ul( \ 4 \ )"x"+ul( \ 0,25 \ )`