Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Suma dwóch liczb wynosi 240, a ich różnica 44. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Suma dwóch liczb wynosi 240, a ich różnica 44.

?
 Zadanie

V.
 Zadanie
A.
 Zadanie
B.
 Zadanie
C.
 Zadanie
D.
 Zadanie

I.

 

Oznaczmy sobie te dwie liczby jako a i b. Wtedy ich suma:

`a+b=240`

A różnica:

`a-b=44`

Można zsumować sumę i różnice stronami: dodać do siebie sumę i różnicę zapisane symbolami a i b oraz dodać wartości liczbowe tej sumy i różnicy.

`(a+b)+(a-b)=240+44`

`a+b+a-b=284`

`a+a+b-b=284`

`a+a=284`

Suma dwóch takich samych liczb to to samo co dwukrotność tej liczby

`2a=284`      `/:2`

`a=148`


Obliczamy wartość drggiej liczby, wiedząc, że ich suma to 240

`a+b=240`

`148+b=240`

`b=240-148`

`b=92`

 

II.

Oznaczmy sobie te dwie liczby jako a i b. Wtedy ich suma:

`a+b=240`

A iloraz:

`a:b=3`

Wartość ilorazu mówi nam, że liczba a jest trzy razy większa od wartości liczby b. Zatem w równanie dotyczące sumy liczby możemy zamiast  wstawić 3b

`a+b=240`

`3b+b=240`

`4b=240`        `/:4`

`b=60`


Obliczamy wartość drggiej liczby, wiedząc, że ich suma to 240

`a+b=240`

`a+60=240`

`a=240-60`

`a=180`