Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

W gimnazjalnym konkursie matematycznym ... 5.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

W gimnazjalnym konkursie matematycznym ...

35
 Zadanie

36
 Zadanie

37
 Zadanie
38
 Zadanie
39
 Zadanie

40 osób wzięło udział w konkursie matematycznym.

Z klas I było 12 uczestników.

Z klas II było 16 uczestników.

Pozostali uczniowie byli z klas III.

Obliczmy ilu było uczniów z klas III.

`40-(12+16)=40-28=12` 

Z klas III było 12 uczestników.

 

a)

Ustalamy, jaką częścią wszystkich osób na konkursie, były osoby z poszczególnych klas. Następnie część opisaną ułamkiem, zapisujemy przy pomocy procentów, czyli mnozymy ułamek przez 100%.

 Uczniowie z I klas stanowili 12/40 wszystkich uczniów.

`12/strike40^2*strike100%^5=(strike12^6*5)/strike2^1%=30%` 

Uczniowie klas I stanowili 30% wszystkich uczniów biorących udziała w konkursie.

 

 Uczniowie z II klas stanowili 16/40 wszystkich uczniów.

`16/strike40^2*strike100%^5=(strike16^8*5)/strike2^1%=40%`  

Uczniowie klas II stanowili 40% wszystkich uczniów biorących udziała w konkursie.

 

 Uczniowie z III klas było tyle samo na konkursie, co uczniów z klas I. Dlatego oni także stanowili 30% wszystkich uczestników konkursu.

 

b) 

Aby obliczyć jaką miarę będą miały kąty, które odpowiadają poszczególnym klasom, obliczamy procent z 360°.

 

Miara kąta odpowiadająca uczniom klas I.

 `30%*360^o=strike30^3/strike100^10*360^o=(3*strike360^o^36)/strike10^1=108^o`

Miara kąta równa 144° obrazuje procentową liczbe uczniów klas I, biorących udział w konkursie.

 

Miara kąta odpowiadająca uczniom klas II.

`40%*360^o=strike40^2/strike100^5*360^o=(2*strike360^o^72)/strike5^1=144^o`

Miara kąta równa 108° obrazuje procentową liczbe uczniów klas II, biorących udział w konkursie.

 

Miara kąta odpowiadająca uczniom klas III będzie taka sama, jak miara kąta odpowiadająca uczniom klas I, czyli wynosi 144°.

 

c)