Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Oblicz długość kadłuba z bukszprytem ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz długość kadłuba z bukszprytem ...

15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie
18
 Zadanie

I
 Zadanie

Długość kadłuba z bukszprytem Daru Pomorza ma 94,5 m.

Model wykonany jest w skali 1:1000.

Skala 1:1000 oznacza, że model ma wymiary 1000 razy mniejsze od rzeczywistych.

Jeżeli rzeczywisty wymiar wynosi 94,5 m, więc model ma wymiar 1000 razy mniejszy.

`(94,5\ "m")/1000=0,0945 \ "m"`

Zamieńmy m na cm. Wiemy, że:

`1\ "m" - 100\ "cm"`

Wtedy:

`1\ "cm" - 0,01\ "m"`

`x\ "cm"- 0,0945\ "m"`

Korzystamy z proporcji:

`x=(1\ "cm" *0,0945\ strike"m" )/(0,01\ strike"m")`

`x=(0,0945)/(0,01)\ "cm"=(9,45)/1\ "cm"=9,45\ "cm"`

Długość kadłuba z bukszprytem modelu fregaty wynosi 9,45 cm.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie