Matematyka

Pan Jan zarabia 15 zł ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Pan Jan zarabia 15 złotych na godzinę.

Oznaczamy:

x - czas pracy

y - wartość zarobku

 

a)

Jeżeli będziemy mnożyć czas pracy przez 15 zł, to otrzymamy wartość zarobku. Współczynniki proporcjonalnosci wynosi 15. Wielkosciami proporcjonalnymi jest przepracowany czas oraz wartość zarobku.

`x*15=y`

 

b) 

Zarobek za 8 godzin obliczymy podstawiając 8 w miejsce "x".

`8*15=120`

Za 8 godzin pracy pan Jan zarobi 120 złotych.

 

Zarobek za 20 godzin obliczymy podstawiając 20 w miejsce "x".

`20*15=300`

Za 20 godzin pracy pan Jan zarobi 300 złotych.

 

Zarobek za 40 godzin obliczymy podstawiając 40 w miejsce "x".

`40*15=600`

Za 40 godzin pracy pan Jan zarobi 600 złotych.

 

c) 

Ilość godzin, które musi przepracować pan Jan, aby otrzymać 240 złotych, obliczymy podstawiając 240 zł w miejsce "y".

`x*15=240\ \ \ \ \ \ |:15`

`x= 16`

Pan Jan zarobi 240 złotych pracując przez 16 godzin.

 

Ilość godzin, które musi przepracować pan Jan, aby otrzymać 600 złotych, obliczymy podstawiając 600 zł w miejsce "y".

`x*15=600\ \ \ \ \ \ |:15`

`x= 40`

Pan Jan zarobi 600 złotych pracując przez 40 godzin.

 

Ilość godzin, które musi przepracować pan Jan, aby otrzymać 1200 złotych, obliczymy podstawiając 1200 zł w miejsce "y".

`x*15=1200\ \ \ \ \ \ |:15`

`x= 80`

Pan Jan zarobi 1200 złotych pracując przez 80 godzin.

 

Ilość godzin, które musi przepracować pan Jan, aby otrzymać 1500 złotych, obliczymy podstawiając 1500 zł w miejsce "y".

`x*15=1500\ \ \ \ \ \ |:15`

`x= 100`

Pan Jan zarobi 1500 złotych pracując przez 100 godzin.

 

Ilość godzin, które musi przepracować pan Jan, aby otrzymać 2100 złotych, obliczymy podstawiając 2100 zł w miejsce "y".

`x*15=2100\ \ \ \ \ \ |:15`

`x= 140`

Pan Jan zarobi 2100 złotych pracując przez 140 godzin.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie