Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Janek podczas zakupów na ... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Tabelka:

Liczba sztuk kiwi

1

2

3

4

5

6

9

10

k

Wartość w zł

1,10

2,20

3,30

4,40

5,50

6,60

9,90

11

1,10k

 

2 sztuki kiwi kosztują 2,20 zł.

1 sztuka kiwi kosztuje o połowę mniej, czyli

`2,20\ "zł":2=1,10\ "zł"`

Wiemy już, że 1 sztuka kiwi kosztuje 1,10 zł.

Stąd 5 sztuk kiwi kosztuje:

`5*1,10\ "zł"=5,50\ "zł"`

10 sztuk kosztuje:

`10*1,10\ "zł"=11\ "zł"` 

k sztuk kosztuje:

`k*1,10\ "zł"` 

 

Wiemy, że "x" sztuk kiwi kosztuje 6,60. Znamy cenę za 1 sztukę, więc wystarczy podzielić 6,60 przez 1,10, aby otrzymać ilość sztuk.

`6,60:1,10=6` 

`9,90:1,10=9` 

 

a) 5 sztuk kiwi kosztuje 5,50 zł.

b) Jedno kiwi kosztuje 1,10 zł.

c) 7 sztuk kiwi kosztuje 7 razy więc niż jedna sztuka.

d) 10 sztuk kiwi kosztuje 10 razy więcej niż jedna sztuka.

e) k - ilość zakupionych kiwi

w - wartość zakupionych kiwi

Wzór okreslający jak wartość kiwi zależy od ich ilości:

`w/k=1,10` 

Jeżeli będziemy dzielić wartość zakupionych kiwi, przez ich ilość zawsze otrzymamy 1,10 (otrzymamy wartość za jedną sztukę).

f) 15 - ilość zakupionych sztuk

w - wartość zakupionych sztuk

`w/15=1,10` 

Obliczmy "w".

`w/15=1,10\ \ \ \ \ \ \ \ |*15` 

`w=1,10*15` 

`w=16,50`  

Za 15 sztuk kiwi nalezy zapłacić 16,50 zł.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Justyna

11364

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie