Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Narysuj trójkąt ABC ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Rysujemy trójkąt ABC oraz punkt D leżący poza trójkątem.

a) Obraz trójkąta ABC w symetrii względem punktu D.

Przez wierzchołek A prowadzimy prostą przechodzącą także przez punkt D. Zaznaczamy punkt A' po przeciwnej stronie punktu D niż punkt A, w takiej samej odległości, jak odległość punktu A od punktu D. Tak samo postępujemy z wierzchołkami B oraz C. Otrzymujemy punkty A', B' oraz C', które są obrazami punktów A, B oraz C w symetrii względem punktu D. Łączymy punkty A', B' oraz C' i otrzymujemy trójkąt A'B'C', który jest obrazem trójkąta ABC w symetrii względem punktu D.

b) Obraz trójkąta ABC w symetrii względem prostej CD.

Rysujemy prostą m przechodzącą przez punkty C i D. Przez punkt A prowadzimy prostą k, prostopadłą do prostej m. Po przeciwnej stronie prostej m, niż punkt A, zaznaczamy punkt A', w takiej samej odległości, jak odległość punktu A od punktu przecięcia prostej m i k. Podobnie postępujemy z punktem B. 

Obrazem punktu C jest on sam, ponieważ leży na osi symetrii. Obrazami punktów A, B oraz C, w symetrii względem prsotej m są dpowiednio punkty A', B'oraz C'. Łącząc te punkty otrzymujemy trójkąt A'B'C', który jest obrazem trójkąta ABC w symetrii względem prostej m.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie