Matematyka

Narysuj romb ABCD i poprowadź ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Rysujemy romb ABCD. Przez punkty A i C prowadzimy prostą k.

Czy punkty B i D sa symetryczne względem prostej k?

Aby były symetryczne musimy sprawdzić następujące warunki.

Czy punkty B i D leżą po przeciwnych stronach prostej k?  Punkty B i D leżą po przeciwnych stronach prostej k.  (Gdyby leżały na prostej k oraz B=D, to te punkty byłyby symetryczne względem prostej k)

 

Czy leżą one w takiej samej odległości od prostej k? Punkty B i D leżą w takiej samej odległości od prostej k. Ponieważ figura jest rombem wiemy, że jej przekątne dzielą się na połowy. Przekątna AC jest zawarta w prostej k, więc prosta k dzieli przekątną DB na pół. Stąd wnioskujemy, że odległość z punktu D do punktu przecięcia się przekątnych tego rombu, jest taka sama, jak odległość z punktu B do przecięcia się przekątnych rombu.

Czy odcinek DB jest prostopadły do prostej k? Odcinek DB jest prostopadły do prostej k. Przekątne w rombie przecinają się pod kątem prostym.

Ponieważ punkty D i B spełniają powyższe warunki, więc są symetryczne względem prostej k.

 

Dwie pary punktów symetrycznych względem prostej k to np.: punkty F i F' oraz E i E'.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie