Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wykonaj wskazaną czynność ... 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`"a)"\ 1/4x+2=1/2x-1\ \ \ \ \ \ |*4` 

`4*(1/4x+2)=4(1/2x-1)` 

`strike4^1*1/strike4^1x+4*2=strike4^2*1/strike2^1x-4*1`  

`x+8=2x-4\ \ \ \ \ \ \ |+4` 

  `x+8+4=2x-4+4` 

`x+12=2x\ \ \ \ \ \ \ |-x` 

`x+12-x=2x-x` 

`12=x` 

 

`"b)"\ 1/3x+1/4=1/4x-2/3\ \ \ \ \ \ |*12` 

`12(1/3x+1/4)=12(1/4x-2/3)`  

`strike12^4*1/strike3^1x+strike12^3*1/strike4^1=strike12^3*1/strike4^1x-strike12^4*2/strike3^1` 

`4x+3=3x-8\ \ \ \ \ \ \ |-3x` 

`4x-3x+3=3x-8-3x` 

`x+3=-8\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-3` 

`x+3-3=-8-3` 

`x=-11`    

 

`"c)"\ 0,14x-0,2=0,03x+0,1\ \ \ \ \ \ |*100` 

`100*(0,14x-0,2)=100*(0,03x+0,1)` 

`100*0,14x-100*0,2=100*0,03x+100*0,1` 

`14x-20=3x+10\ \ \ \ \ |-3x` 

`14x-3x-20=3x+10-3x` 

`11x-20=10\ \ \ \ \ \ \ |+20` 

`11x-20+20=10+20` 

`11x=30\ \ \ \ \ \ \ \ |":"11` 

`x=30/11` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Odpowiednie równania najwygodniej pomnożyc przez 4,12 i 100, ponieważ doprowadzamy je do prostszej postaci, przez co obliczenia stają się łatwiejsze.

W przykładzie a) i b) "pozbywamy się" wówczas ułamków. Z liczbą, przez którą mnożymy, skracają się mianowniki ułamków.

W przykładzie c), gdy mnożymy przez 100 "pozbywamy się" ułamków dziesiętnych, otrzymujemy w ten sposób liczby całkowite.