Matematyka

Wykopano rów długości 1 km i głębokości 1 m. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wykopano rów długości 1 km i głębokości 1 m.

14
 Zadanie
15
 Zadanie

16
 Zadanie

I., II., III., IV.
 Zadanie

Aby obliczyć ile metrów sześciennych ziemi wywieziono należy obliczyć objętość rowu. Rów ma kształt graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego i wysokości 1 km.

Obliczamy pole postawy, czyli pole trapezu, korzystając ze wzoru:
`P=1/2(a+b)*h`  , gdzie a i b to długości podstaw trapezu, h to długość wysokości trapezu.

Pole to wynosi:
`P_p=1/2(2m+3m)*1m=1/2*5m*1m=2.5m^2`  

Wysokość graniastosłupa jest równa długości rowu i wynosi 1 km.

1km=1000m

Obliczamy objętość graniastosłupa (rowu) korzystając ze wzoru:
`V=P_p*h_g` 

Objętość jest równa:
`V=2.5m^2*1000m^2=2500m^3`  

Odpowiedź:

Z wykopu wywieziono 2500m³ ziemi. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie