Matematyka

Podaj, ile różnych prostopadłościanów można zbudować z 36 jednakowych sześcianów. 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Podaj, ile różnych prostopadłościanów można zbudować z 36 jednakowych sześcianów.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Objętość prostopadłościanu wyraża wzór: V=a∙b∙c, gdzie a,b i c to długości krawędzi prostopadłościanu. 


Wiemy, że objętość prostopadłościanu wynosi 36, gdyż jest on zbudowany z 36 jednakowych sześcianików. 

Szukamy zatem takich trzech długości, których iloczyn wynosi 36. 

Można zbudować prostopadłościany o wymiarach:
1) 1 x 1 x 36
2) 1 x 2 x 18
3) 1 x 3 x 12
4) 1 x 4 x 9
5) 1 x 6 x 6
6) 2 x 2 x 9
7) 2 x 3 x 6
8) 3 x 3 x 4

Z 36 jednakowych sześcianików można zbudować 8 prostopadłościanów. Wiemy, że objętość prostopadłościanu wynosi 19, gdyż jest on zbudowany z 19 jednakowych sześcianików.

Szukamy teraz takich trzech długości, których iloczyn wynosi 19.

Można zbudować jeden prostopadłościan o wymiarach:
1) 1 x 1 x 19

Z 19 jednakowych sześcianików można zbudować 1 prostopadłościan. Wiemy, że objętość prostopadłościanu wynosi 18, gdyż jest on zbudowany z 18 jednakowych sześcianików.

Szukamy teraz takich trzech długości, których iloczyn wynosi 18.

Można zbudować prostopadłościany o wymiarach:
1) 1 x 1 x 18
2) 1 x 2 x 9
3) 1 x 3 x 6
4) 2 x 3 x 3

Z 18 jednakowych sześcianików można zbudować 4 prostopadłościany. 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy).


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

 1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

 2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom