Matematyka

Uzupełnij tabelę 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Graniastosłup, którego podstawą jest n-kąt ma:

 • n kątów w podstawie
 • n+2 ściany (n ścian bocznych+2 podstawy)
 • 3n krawędzi (n krawędzi przy dolnej podstawie+n krawędzi bocznych+n krawędzi przy górnej podstawie)
 • 2n wierzchołków (n wierzchołków przy dolnej podstawie+n wierzchołków przy górnej podstawie)

 

Jeśli w którejś kolumnie pojawiają się małe cyfry w nawiasie (w prawym górnym rogu), to oznaczają one kolejność wypełniania kolumny.

 

 

  graniastosłupy
liczba ścian `7`  `6+2=8\ \ \ ^((2))`  `7+2=9\ \ \ ^((2))`   `5` `4+2=6\ \ \ ^((1))`  `11+2=13\ \ \ ^((2))`  `8+2=10\ \ \ ^((3))`  `n-2` 
liczba wierzchołków `2*5=10\ \ \ ^((2))`  `12` `2*7=14\ \ \ ^((3))`  `2*3=6\ \ \ \ ^((2))`  `2*4=8\ \ \ \ \ ^((2))`   `2*11=22\ \ \ \ \ ^((3))`  `16` `2n` 
liczba krawędzi `3*5=15\ \ \ ^((3))`  `3*6=18\ \ \ ^((3))`  `21` `3*3=9\ \ \ \ ^((3))`  `3*4=12\ \ \ \ ^((3))`  `33` `3*8=24\ \ \ ^((2))`  `3n` 
liczba kątów w podstawie `7-2=5\ \ \ ^((1))`  `12:2=6\ \ \ ^((1))`  `21:3=7\ \ \ ^((1))`  `5-2=3\ \ \ ^((1))`  `4` `33:3=11\ \ \ ^((1))`  `16:2=8\ \ \ ^((1))`  `n`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zobacz także
Udostępnij zadanie