Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Według danych statystycznych w 2005 roku 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka
  • 14% Afryka
  • 5,7% Ameryka Południowa
  • 728 mln Europa
  • 8% Ameryka Północna
  • 61% Australia i Oceania oraz Azja

 

Obliczmy, jaką część ludności świata zamieszkuje Europę: 

`100%-(14%+5,7%+8%+61%)=100%-88,7%=11,3%` 

 

 

Oznaczmy łączną liczbę ludności świata przez x (liczba w milionach), z informacji o Europie możemy zapisać:

`11,3%*x=728` 

`0,113*x=728`  

`x=728:0,113=728000:113=6442,477...~~6442,5` 

 

Obliczamy, ile ludności zamieszkuje Australię i Oceanię oraz Azję:

`61%*6442,5=0,61*6442,5=3929,925~~3929,9`   

Odpowiedź:

Na Ziemi w 2005 roku mieszkało około 6442,5 mln osób, a Australię i Oceanię oraz Azję zamieszkuje 3929,9 mln osób.