Matematyka

W gimnazjum ogłoszono konkurs na najlepszą klasę pod względem frekwencji 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

W gimnazjum ogłoszono konkurs na najlepszą klasę pod względem frekwencji

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie
18
 Zadanie
  • Ia: 540 nieobecności, 32 uczniów
  • Ib: 405 nieobecności, 30 uczniów
  • Ic: 504 nieobecności, 28 uczniów
  • Id: 486 nieobecności, 27 uczniów

Było 180 dni nauki, więc liczymy, jaki procent stanowią nieobecności (dzieląc liczbę nieobecności przez iloczyn liczby uczniów i 180 - tyle obecności byłoby gdyby każdy uczeń miał wzorową frekwencję). 

 

`Ia: \ \ \ 540/(32*180)=540/5760=54/576=0,09375=9,375%`

`Ib:\ \ \ 405/(30*180)=405/5400=0,075=7,5%`

`Ic:\ \ \ 504/(28*180)=504/5040=1/10=10%`

`Id:\ \ \ 486/(27*180)=486/4860=1/10=10%`

 

 

Frekwencja była najwyższa w klasie Ib, ponieważ procent nieobecności jest tam najmniejszy. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie