Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wyznacz niewiadomy wyraz proporcji 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

W proporcji iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych.

 

`a)`  

`5 1/2:a=2 3/4:3` 

`5 1/2*3=a*2 3/4` 

`11/2*3=a*11/4\ \ \ \ |:11` 

`1/2*3=a*1/4` 

`3/2=a*1/4\ \ \ \ |*4` 

`a=12/2=6` 

 

 

`b)` 

`16:3 3/5=a:1,2` 

`16*1,2=3 3/5*a` 

`16*12/10=18/5*a\ \ \ \ |*5/18` 

`a=16*12/strike10^2*strike5^1/18=16*strike6^1*1/strike18^3=16/3=5 1/3` 

 

 

`c)` 

`a:0,3=3,6:2 2/5` 

`a*2 2/5=0,3*3,6`    

`a*2,4=0,3*3,6\ \ \ \ |:2,4` 

`a=(0,3*strike(3,6)^3)/(strike(2,4)^2)=(0,3*3)/2=(0,9)/2=0,45` 

 

 

`d)` 

`5:a=4 2/3:1 1/6` 

`5*1 1/6=a*4 2/3` 

`5*7/6=a*14/3\ \ \ \ |:7` 

`5*1/6=a*2/3\ \ \ \ |*3/2` 

`a=5/strike6^2*strike3^1/2=5/4=1 1/4`