Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Rozwiąż nierówność, korzystając ze ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Rozwiąż nierówność, korzystając ze ...

1
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"a)"\ -1/4(x+2)(x-1)(x-3)>0`

Patrzymy na wykres z podręcznika. Szukamy takich argumentów, dla których wartości wielomianu są dodatnie.

Na wykresie argumenty, dla których wielomian ma wartości dodatnie zostały zaznaczona plusami.

`w(x)>0\ \ "dla"\ \ x\in (-oo,-2)\ \cup\ (1,3)`

 

`"b)"\ -1/4(x+2)(x-1)(x-3)<=0`

Patrzymy na wykres z podręcznika. Szukamy takich argumentów, dla których wartości wielomianu są niedodatnie, czyli ujemne lub równe zero.

Na wykresie argumenty, dla których wielomian ma wartości ujemne zostały zaznaczona minusami. Argumenty, dla których wartość funkcji jest 0 są pierwiastkami wielomianu.

`w(x)<=0\ \ "dla"\ \ x\in <<-2,1>>\ \cup\ <<3,+oo)`