Matematyka

Dla której trójki liczb, P czy Q wartość wielomianu w jest większa? 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Dla której trójki liczb, P czy Q wartość wielomianu w jest większa?

7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

`a)`

`w(P)=w(1,\ -1,\ 1)=2*1^2*(-1)*1-4*1*(-1)*1^2+5*1*(-1)^2-6*1=`

` \ \ \ \ \ \ \ \ =-2+4+5-6=1`

 

`w(Q)=w(-1,\ 1,\ -1)=2*(-1)^2*1*(-1)-4*(-1)*1*(-1)^2+5*(-1)*1^2-6*(-1)=`

`\ \ \ \ \ \ \ \ =-2+4-5+6=3`

 

`w(Q)>w(P)`

 

 

 

`b)`

`w(P)=2*1^6*(-1)^3+1^5*(-1)^2*1-3*1*(-1)^3*1^5+1=`

`\ \ \ \ \ \ \ \ =-2+1+3+1=3`

 

`w(Q)=2*(-1)^6*1^3+(-1)^5*1^2*(-1)-3*(-1)*1^3*(-1)^5+(-1)=`

`\ \ \ \ \ \ \ \ =2+1-3-1=-1`

 

`w(P)>w(Q)`

 

 

 

`c)`

`w(P)=1/3*(-1)*1^5-1/2*1*(-1)*1^2+5/6*1^2*(-1)^4*1+1=`

`\ \ \ \ \ \ \ \ =-1/3+1/2+5/6+1=-2/6+3/6+5/6+6/6=12/6=2`

 

`w(Q)=1/3*1*(-1)^5-1/2*(-1)*1*(-1)^2+5/6*(-1)^2*1^4*(-1)+1=`

`\ \ \ \ \ \ \ \ =-1/3+1/2-5/6+1=-2/6+3/6-5/6+6/6=2/6=1/3`

 

`w(P)>w(Q)`

  

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie