Matematyka

Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Bez obliczania wartości wyrażenia 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Liczba jest podzielna przez 10, jeśli jej cyfra jedności jest równa 0. 

Musimy tylko przenalizować, jaka będzie cyfra jedności w zapisanej sumie. 

Ta cyfra powstanie ze sumowania cyfr jedności poszczególnych składników sumy. 

Każdy składnik jest iloczynem, pierwszy iloczyn to 14∙41. Jedności tej liczby powstaną z pomnożenia jedności pierwszej liczby, czyli 4 oraz jedności drugiej liczby, czyli 1. 

Zapiszmy to dla każde4go iloczynu (czyli dla każdego składnika sumy):

`1ul4*4ul1\ \ \ ->\ \ \ "cyfra jedności"=4*1=4` 

`32ul6*2ul1\ \ \ ->\ \ \ "cyfra jedności"=6*1=6` 

`ul8*2ul5\ \ \ ->\ \ \ 8*5=4ul0\ \ \ ->\ \ \ "cyfra jedności"=0` 

 

Teraz możemy zsumować otrzymane wyniki: 4+6+0=10, zatem cyfrą jedności całej sumy będzie 0, czyli ta suma jest podzielna przez 10.