Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 1.Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Zbiór zadań

a)

Podane liczby są oddalone od jakiejś liczby o taką samą odległość, aby ją znaleźć obliczmy średnią arytmetyczną tych liczb:

Podane liczby zaznaczone na osi liczbowej są oddalone od 0 o taką samą odległość. Zatem spełniają warunek:

Komentarze