Matematyka

Matematyka poznać. zrozumieć 1.Zakres podstawowy (Zbiór zadań, WSiP)

Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x, które 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

a)

`|3-x|+4=8`

`|3-x|=4 `

Ze wględu na to, że dla wartości bezwzględnej |x|=|-x|

`|-(x-3)|=4`

`|x-3|=4`

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej , których odległość od 3 jest równa 4.

`x=3-4=ul(-1)`

`x=3+4=ul7`

 

b)

`1/2|5+x|-1,5=6`

`1/2|5+x|=6+1,5`

`1/2|5+x|=7,5`      `/*2`

`|5+x|=15`

`|x+5|=15`

`|x-(-5)|=15`

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej, których odległość od -5 jest równa 15.

`x=-5+15=ul10`

`x=-5-15=ul(-20)`

 

c)

`|x-2|+5=2|x-2|-21`

`|x-2|-2|x-2|= -21-5`

`-|x-2|=-26`    `/*(-1)`

`|x-2|=26`

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej, których odległość od 2 jest równa 26.

`x=2-26=ul(-24)`

`x=2+26=ul28`

 

d)

`||x+1|-4|=6`

Korzystając z definicji wartości bezwzględnej

`|x+1|-4=6 \ \ vv \ \ |x+1|-4=-6`

`|x+1|=6+4 \ \ vv \ \ |x+1|=-6+4`

`|x+1|=10 \ \ vv \ \ |x+1|=-2`

Teraz również na mocy definicji wartości bezwzględnej: odrzucamy rozwiązanie |x+1|=-2 (na ,,chłopski rozum"- wartość bezwzględna to odległość, zatem musi być dodatnia)

`|x+1|=10`

`|x-(-1)|=10`

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej, których odległość od -1 jest równa 10.

`x=-1-10=ul(-11)`

`x=-1+10=ul9`

 

e)

`||8-x|-6|=4`

Korzystając z definicji wartości bezwzględnej

`|8-x|-6=4 \ \ vv \ \ |8-x|-6=-4`

`|8-x|=4+6 \ \ vv \ \ |8-x|=-4+6`

`|8-x|=10 \ \ vv \ \ |8-x|=2`

`|x-6|=10 \ \ vv \ \ |x-6|=2`

Jak widać spełnione są dwie równości, będziemy mieć zatem 4 rozwiązania.Równość |x-6|=10 jest spełniona dla liczb których odległość od 6 jest równa 10:

`x=6-10=ul(-4)`

`x=6+10=ul(16)`

Równość |x-6|=2 jest spełniona dla liczb których odległość od 6 jest równa 2:

`x=6-2=ul(4)`

`x=6+2=ul8`

f)

`||x-21|-1|=|6-4sqrt3|`

`_(6-4sqrt3<0)`

`||x-21|-1|=-(6-4sqrt3)`

`||x-21|-1|=4sqrt3-6`

Korzystając z definicji wartości bezwzględne:

 

`|x-21|-1=4sqrt3-6 \ \ vv \ \ |x-21|-1=-(4sqrt3-6)`

`|x-21|=4sqrt3-6+1 \ \ vv \ \ |x-21|=6-4sqrt3+1`

`|x-21|=4sqrt3-5 \ \ vv \ \ |x-21|=7-4sqrt3`

Ponieważ oba rozwiązania są dodatnie, będziemy mieć 4 rozwiązania.

`x=21-(4sqrt3-5)=21-4sqrt3+5=ul(26-4sqrt3)`

`x=21+(4sqrt3-5)=ul(16+4sqrt3)`

`x=21-(7-4sqrt3)=ul(14+4sqrt3)`

`x=21+(7-4sqrt3)=ul(28-4sqrt3)`

 

 

g)

`4|4-x|+12=5|x-4|+4+|4-x|`

`4|x-4|+12=5|x-4|+4+|x-4|`

`12-4=6|x-4|-4|x-4|`

`8=2|x-4|`      ` /:2`

`4=|x-4|`

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej, których odległość od 4 jest równa 4.

`x=4+4=ul8`

`x=4-4=ul0`

h)

`-|x+7|+12=32-3|x+7|`

`-|x+7|+3|x+7|=32-12`

`2|x+7|=20`       `/:2`

`|x+7|=10`

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej, których odległość od -7 jest równa 10.

`x=-7+10=ul3`

`x=-7-10=ul(-17)`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka poznać, zrozumieć 1.Zakres podstawowy
Autorzy: Aleksandra Ciszkowska, Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

10309

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
  • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

  • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

  • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie