Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Podręcznik

8

Rozwiązanie

null

a)

Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3, a przez 9, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 9. Suma cyfr tej liczby ma więc być podzielna przez 3 ale nie przez 9. Suma pięciu z ośmiu cyfr tej liczby (z pominięciem niewiadomej x) jest równa 16- więc jaką jednocyfrową liczbe możemy dodać do 16 aby wynikiem była liczba podzielna przez 3, ale niepodzielna przez 9? Należy dodać liczbę 5 lub 8- otrzymamy w wyniku 21 lub 24- liczby podzielne przez 3, ale niepodzielnw przez 9.

b)

Ta liczba jest już podzielna przez 2 niezależnie od dobranych cyfr x i y, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest liczba 4. Ma być niepodzielna przez 4- zatem dwie ostatnie cyfry mają tworzyć liczbę niepodzielną przez 4 (cecha przeciwna do cecha podzielności przez 4). Wynika z tego, że x może być dowolną cyfrą, a y może wynosić:

y=1 (14 jest niepodzielne przez 4)

y=3 (34 jest niepodzielne przez 4)

y=5 (54 jest niepodzielne przez 4)

y=7 (74 jest niepodzielne przez 4)

y=9 (94 jest niepodzielne przez 4)

Czy to rozwiązanie było pomocne?

4

Avatar

Monika

Nauczycielka matematyki

59 653

Spełniam się zawodowo jako nauczycielka matematyki. Hoduję kaktusy, czytam powieści przygodowe, jeżdżę konno. Dużo czasu spędzam także z moim kotem.

Komentarze

Avatar komentatora
Angelika19 września 2018
dzięki!!!!
1