Matematyka

Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Funkcja f każdej liczbie naturalnej mniejszej 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka
  • za pomocą wzoru (wyznaczamy wzór funkcji w oparciu o informację, że funkcja każdej liczbie naturalnej mniejszej od 10 przyporząkowuje połowę kwadratu tej liczby)

`f(x)=1/2 x^2`                  `x in {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} `

  • za pomocą zbioru (musimy najpierw obliczyć wartości przyporządkowane argumentom:

`f(0)=1/2*0^2=1/2*0=0`

`f(1)=1/2*1^2=1/2*1=1/2`

`f(2)=1/2*2^2=1/2*2^2=1/2*4=2`

`f(3)=1/2*3^2=1/2*9=9/2=4 1/2`

`f(4)=1/2*4^2=1/2*16=8`

`f(5)=1/2*5^2=1/2*25=25/2=12 1/2`

`f(6)=1/2*6^2=1/2*36=18`

`f(7)=1/2*7^2=1/2*49=49/2=24 1/2`

`f(8)= 1/2*8^2=1/2*64=32`

`f(9)= 1/2*9^2=1/2*81=40 1/2`

 

`{(0,0),(1,1/2),(2,2,),(3,4 1/2),(4,8), (5,12 1/2), (6,18), (7,24 1/2), (8,32), (9,40 1/2)}`

  • za pomocą wykresu

Zaznaczamy na wykresie punkty których współrzędne obliczono w poprzednim podpunkcie.