Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Ustal, ile liczb całkowitych leży na osi liczbowej 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)` 

W odległości równej 20 od zera leżą liczby -20 i 20, jednak ich nie bierzemy pod uwagę, ponieważ interesują nas tylko liczby całkowite, których odległość od 0 jest MNIEJSZA niż 20).

 

Liczby, które znajdują się w odległości mniejszej niż 20 od 0, to liczby na osi zaznaczone kolorem żółtym.

Spośród tych liczb wybieramy liczby całkowite. Stąd liczby leżące w odległości mniejszej niż 20 od 0 to: 

`-19,-18,-17,-16,-15,\ ...\ , 15,\ 16,\ 17,\ 18,\ 19`

Takich liczb jest 39 (jest 19 liczb całkowitych na lewo od zera i 19 liczb całkowitych na prawo od zera, musimy jeszcze dodać liczbę 0, czyli: 19+19+1=39)

 `ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`b)` 

W odległości równej 20 od 15 leżą liczby -5 oraz 35, jednak ich nie bierzemy pod uwagę (ponownie - odległość ma być MNIEJSZA niż 20).

 

Liczby, które znajdują się w odległości mniejszej niż 20 od liczby 15, to liczby na osi zaznaczone kolorem żółtym.

Spośród tych liczb wybieramy liczby całkowite. Stąd liczby leżące w odległości mniejszej niż 20 od liczby 15 to: 

`-5,-4,-3,-2,-1,\ 0,\ 1,\ ...\ ,28,\ 29,\ 30,\ 31,\ 32,\ 33,\ 34`

Takich liczb jest 39 (jesy 19 liczb całkowitych na lewo od 15 i 19 liczb całkowitych na prawo od 15, dodatkowo jest jeszcze liczba 15, czyli: 19+19+1=39.