Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

W 2013 r. firma X zatrudniała 340 pracowników 3.93 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Obliczamy, ilu było mężczyzn w 2013 roku: 

`9/strike17^1*strike340^20=`

 

 

Obliczamy, ile osób było zatrudnionych w 2014 r.:

`340+1/5*340=340+68=408`

 

 

Obliczamy, ilu mężczyzn było zatrudnionych w 2014 r. (ich liczba wzrosła o 15)

`180+15=195`

 

 

Obliczamy, ile kobiet zatrudniała firma w 2014 r:

`408-195=213`

 

 

Zadanie można rozwiązać także za pomocą jednego wyrażenia (od liczby wszystkich pracowników w 2014 r. odejmujemy liczbę mężczyzn w 2015 r): 

`(340+340*1/5)-(340*9/17+15)=408-195=213`

Odpowiedź:

Firma X zatrudniała w 2014 roku 213 kobiet.