Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Pole podstawy ostrosłupa jest równe 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Objętość ostrosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy razy wysokość i razy jedną trzecią. 

Oznaczmy: 

`x\ -\ "o tyle należy wydłużyć wysokość ostrosłupa [cm]"` 

 

Objętość wynosiła na początku: 

`1/strike3^1*strike60^20*5=100\ [cm^3]`   

 

Po wydłużeniu wysokości objętość będzie wynosić: 

`1/strike3^1*strike60^20*(5+x)=100+20x\ [cm^3]` 

 

 

Chcemy, aby objętość wzrosła trzykrotnie: 

`100+20x=3*100` 

`100+20x=300\ \ \ \ |-100` 

`20x=200\ \ \ \|:20` 

`x=10` 

 

Odpowiedź:

Dotychczasową wysokość należy wydłużyć o 10 cm.