Matematyka

Oblicz pole trapezu prostokątnego: a) o podstawach 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz pole trapezu prostokątnego: a) o podstawach

Ćwiczenie 6
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

a)

`tg60^o=h/6`

`sqrt3=h/6`

`h=6sqrt3cm`

`P=((13cm+19cm)*6sqrt3cm)/2=(192sqrt3cm^2)/2=96sqrt3cm^2`

b)

`x^2+5^2=10^2`

`x^2+25=100`

`x^2=75`

`x=sqrt75`

`x=sqrt(25*3)`

`x=5sqrt3 cm`

 

`a=4cm`

`b=4cm+5sqrt3cm=(4+5sqrt3)cm`

`P=((4cm+4cm+5sqrt3cm)*5cm)/2=(40cm^2+25sqrt3cm^2)/2=ul(ul( (20+25/2sqrt3) cm^2)`

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1733

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie