Matematyka

W trójkącie równoramiennym kąt między ramionami 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

W trójkącie równoramiennym kąt między ramionami

Ćwiczenie 2
 Zadanie

Ćwiczenie 3
 Zadanie

a)

Dorysowujemy kąt środkowy AOB oparty na tym samym łuku co kąt ACB. Kąt środkowy oparty na tym samym łuku co kąt wpisany ma miarę dwa razy większą od tego kąta wpisanego:

`|angleAOB|=2*45^o=90^o`

Trójkąt AOB jest równoramienny i prostokątny. Jego ramiona pokrywają się promieniami, dlatego długość promienia może obliczyć z twierdzenia Pitagorasa:

`r^2+r^2=4^2`

`2r^2=16`

`r^2=8`

`r=sqrt8=sqrt(4*2)=ul(ul(2sqrt2cm))`

b)

 I przypadek:

`x^2+3^2=5^2`

`x^2+9=25`

`x^2=16`      `/sqrt`

`x=4 cm`

`h=4cm+5cm=9 cm`

Obliczamy długość ramienia tego trójkąta:

`3^2+9^2=b^2`

`9+81=b^2`

`90=b^2`   `/sqrt`

`b=sqrt90=sqrt(9*10)=ul(ul(3sqrt10cm))`

 

II przypadek:

 

`3^2+c^2=5^2`

`9+c^2=25`

`c^2=25-9`

`c^2=16`          /`sqrt`

`c=4 cm`

`x=r-c=5cm-4cm=1cm`

Obliczamy długość ramienia trójkąta:

`x^2+3^2=b^2`

`1^2+3^2=b^2`

`b^2=10`    `/sqrt`

`b=ul(ul(sqrt10cm))`

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3677

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie