Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Uporządkuj sumy algebraiczne S i T 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`a)` 

`S=x^3-2x^2+3x^5-4=` `3x^5+x^3-2x^2-4` 

`T=3x^2-2x^4+4-x^3=-2x^4-x^3+3x^2+4` 

 

`S+T=(3x^5+x^3-2x^2-4)+(-2x^4-x^3+3x^2+4)=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ = 3x^5+x^3-2x^2-4-2x^4-x^3+3x^2+4=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ =3x^5-2x^4+x^2` 

 

`S-T=(3x^5+x^3-2x^2-4)-(-2x^4-x^3+3x^2+4)=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ =3x^5+x^3-2x^2-4+2x^4+x^3-3x^2-4=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ =3x^5+2x^4+2x^3-5x^2-8` 

 

 

 

`b)` 

`S=1/2x^4-1/3x^3+x-3x^2=1/2x^4-1/3x^3-3x^2+x` 

`T=3x^2-x-3/2x^4+2/3x^3=` `-3/2x^4+2/3x^3+3x^2-x` 

 

`S+T=(1/2x^4-1/3x^3-3x^2+x)+(-3/2x^4+2/3x^3+3x^2-x)=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ =1/2x^4-1/3x^3-3x^2+x-3/2x^4+2/3x^3+3x^2-x=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ =-x^4+1/3x^3` 

 

`S-T=(1/2x^4-1/3x^3-3x^2+x)-(-3/2x^4+2/3x^3+3x^2-x)=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ =1/2x^4-1/3x^3-3x^2+x+3/2x^4-2/3x^3-3x^2+x=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ =2x^4-x^3-6x^2+2x`   

 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie