Matematyka

Oblicz 4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)\ sqrt(3/5)*sqrt15=sqrt(3/strike5^1*strike15^3)=3` 

`b)\ sqrt(5 1/4)*sqrt(7/3)=` `sqrt(5 1/4*7/3)=sqrt(strike21^7/4*7/strike3^1)=` `sqrt(7*7)/4=7/2=3 1/2` 

`c) \ root(3)25*root(3)40=root(3)(25*40)=root(3)(1000)=10` 

`d)\ root(3)75*root(3)(1 2/3)=` `root(3)(75*1 2/3)=` `root(3)(strike75^25*5/strike3^1)=` `root(3)(125)=5` 

`e)\ sqrt60/sqrt15=sqrt(60/15)=sqrt4=2` 

`f)\ sqrt75/sqrt12=sqrt(75/12)=sqrt(25/4)=5/2=2 1/2` 

`g)\ sqrt(1 9/16):sqrt(225/256)=` `sqrt(1 9/16:225/256)=` `sqrt(25/strike16^1*strike256^16/225)=` `sqrt(strike25^1*16/strike225^9)=` `sqrt(16/9)=4/3=1 1/3` 

`h) sqrt(1 1/2):sqrt(1 5/27)=sqrt(1 1/2:1 5/27)=` `sqrt(3/2:32/27)=` `sqrt(3/2*27/32)=sqrt(81/64)=9/8=1 1/8`           

     

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-01
Dzięki za pomoc
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie