Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Dane są długości boków dwóch trójkątów 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Sprawdzamy, czy stosunek długości odpowiadających sobie boków3 (najkrótszy do najkótszego itd) są sobie równe

 

`a)`

`9/6=3/2`

`12/8=3/2`

`18/12=3/2`

`tak`

 

 

`b)`

`4/3`

`8/6=4/3`

`10/(7,5)=100/75=4/3`

`tak`

 

 

`c)`

`(1,2)/(1,8)=12/18=2/3`

`(1,4)/(2,1)=14/21=2/3`

`(1,8)/(2,8)=18/28=9/14`

`nie`

 

 

`d)`

`20/6=10/3`

`25/(7,5)=250/75=10/3`

`30/9=10/3`

`tak`