Matematyka

Rozwiąż nierówność 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)\ x^2>25\ \ \ |-25` 

`\ \ \ x^2-25>0` 

`\ \ \ (x-5)(x+5)>0` 

 

`ul(ul(x in (-infty,\ -5)\ \ uu \ \ (5,\ +infty)))`  

 

 

 

 

 

`b)\ x^2<=16\ \ \ |-16` 

`\ \ \ x^2-16<=0` 

`\ \ \ (x-4)(x+4)<=0` 

 

`ul(ul(x in <-4,\ 4>))`  

 

 

 

 

 

`c)\ x^2-x>=6\ \ \ |-6` 

`\ \ \ x^2-x-6>=0` 

 

`\ \ \ Delta=(-1)^2-4*1*(-6)=1+24=25` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt25=5` 

`\ \ \ x_1=(1-5)/2=(-4)/2=-2` 

`\ \ \ x_2=(1+5)/2=6/2=3` 

 

 

`ul(ul(x in (-infty,\ -2>\ \ uu\ \ <3,\ +infty)))` 

 

 

 

 

 

`d)\ x^2-4<=3x\ \ \ |-3x` 

`\ \ \ x^2-3x-4<=0` 

 

`\ \ \ Delta=(-3)^2-4*1*(-4)=9+16=25` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt25=5`  

`\ \ \ x_1=(3-5)/2=(-2)/2=-1` 

`\ \ \ x_2=(3+5)/2=8/2=4` 

 

 

`ul(ul(x in <-1,\ 4>))` 

 

 

 

 

`e)\ 4x+5>x^2\ \ \ |-x^2` 

`\ \ \ -x^2+4x+5>0\ \ |*(-1)` 

`\ \ \ x^2-4x-5<0` 

 

`\ \ \ Delta=(-4)^2-4*1*(-5)=16+20=36` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt36=6` 

`\ \ \ x_1=(4-6)/2=(-2)/2=-1` 

`\ \ \ x_2=(4+6)/2=10/2=5` 

 

  

 

`ul(ul(x in (-1,\ 5)))` 

 

 

 

 

`f)\ 2x^2+5x>3\ \ \ |-3`  

`\ \ \ 2x^2+5x-3>0` 

 

`\ \ \ Delta=5^2-4*2*(-3)=` `25+24=49` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt49=7` 

`\ \ \ x_1=(-5-7)/(2*2)=-12/4=-3` 

`\ \ \ x_2=(-5+7)/(2*2)=2/4=1/2` 

 

 

`ul(ul(x in (-infty,\ -3)\ \ uu\ \ (1/2,\ +infty)))` 

 

 

 

 

`g)\ 6x^2-x>12\ \ \ |-12` 

`\ \ \ 6x^2-x-12>0` 

 

`\ \ \ Delta=(-1)^2-4*6*(-12)=1+288=289` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt289=17` 

`\ \ \ x_1=(1-17)/(2*6)=-16/12=-4/3=-1 1/3` 

`\ \ \ x_2=(1+17)/(2*6)=18/12=3/2=1 1/2` 

 

 

`ul(ul(x in (-infty,\ -1 1/3)\ \ uu\ \ (1 1/2,\ +infty)))` 

 

 

 

 

`h)\ 3x+8>=1/2x^2\ \ \ |-1/2x^2` 

`\ \ \ -1/2x^2+3x+8>=0\ \ \ |*(-2)` 

`\ \ \ x^2-6x-16<=0` 

 

`\ \ \ Delta=(-6)^2-4*1*(-16)=`  `36+64=100` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt100=10` 

`\ \ \ x_1=(6-10)/2=(-4)/2=-2` 

`\ \ \ x_2=(6+10)/2=16/2=8` 

 

`ul(ul(x in <-2,\ 8>))`  

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie