Matematyka

Naszkicuj wykres funkcji f 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

Wyznaczamy współrzędne dwóch punktów należących do wykresu. 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=2/3*0+4=0+4=4`

`x=3\ \ \ ->\ \ \ y=2/3*3+4=2+4=6`

Funkcja f przyjmumje wartości ujemne dla argumentów mniejszych od -6. 

Funkcja f przyjmuje wartości większe od 2 dla argumentów większych od -3. 

 

 

`ul(ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )))`

 

 

`b)`

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-3*0+5=0+5=5`

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-3*1+5=-3+5=2`

Obliczmy, jakie jest miejsce zerowe funkcji f: 

`0=-3x+5\ \ \ |+3x`

`3x=5\ \ \ |:3`

`x=5/3=1 2/3`

Funkcja f przyjmumje wartości ujemne dla argumentów większych od `1 2/3` .  

Funkcja f przyjmuje wartości większe od 2 dla argumentów mniejszych od 1.

 

 

 

`ul(ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )))`

 

 

`c)`

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-2,5*0-3=0-3=-3`

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ y=-2,5*(-1)-3=2,5-3=-0,5`

 

Obliczmy, jakie jest miejsce zerowe funkcji f: 

`-2,5x-3=0\ \ \ |+3`

`-2,5x=3\ \ \ |:5`

`-0,5x=3/5\ \ \ |*(-2)`

`x=-6/5=-1 1/5`

Funkcja f przyjmumje wartości ujemne dla argumentów większych od `-1 1/5`  . 

Funkcja f przyjmuje wartości większe od 2 dla argumentów mniejszych od -2. 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie