Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Naszkicuj wykres funkcji f 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)` 

Wyznaczamy współrzędne dwóch punktów należących do wykresu. 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=2/3*0+4=0+4=4` 

`x=3\ \ \ ->\ \ \ y=2/3*3+4=2+4=6` 

Funkcja f przyjmumje wartości ujemne dla argumentów mniejszych od -6. 

Funkcja f przyjmuje wartości większe od 2 dla argumentów większych od -3. 

 

 

`ul(ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )))`  

 

 

`b)` 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-3*0+5=0+5=5` 

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-3*1+5=-3+5=2` 

Obliczmy, jakie jest miejsce zerowe funkcji f: 

`0=-3x+5\ \ \ |+3x` 

`3x=5\ \ \ |:3`  

`x=5/3=1 2/3` 

Funkcja f przyjmumje wartości ujemne dla argumentów większych od `1 2/3` .  

Funkcja f przyjmuje wartości większe od 2 dla argumentów mniejszych od 1.

 

 

 

`ul(ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )))` 

 

 

`c)` 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-2,5*0-3=0-3=-3` 

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ y=-2,5*(-1)-3=2,5-3=-0,5`  

 

Obliczmy, jakie jest miejsce zerowe funkcji f: 

`-2,5x-3=0\ \ \ |+3` 

`-2,5x=3\ \ \ |:5` 

`-0,5x=3/5\ \ \ |*(-2)` 

`x=-6/5=-1 1/5` 

Funkcja f przyjmumje wartości ujemne dla argumentów większych od `-1 1/5`  . 

Funkcja f przyjmuje wartości większe od 2 dla argumentów mniejszych od -2.