Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2012

Wiedząc, że sinα+cosα=5/4, oblicz sinα*cosα 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wiedząc, że sinα+cosα=5/4, oblicz sinα*cosα

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

`sinalpha+cosalpha=5/4`

Podnosimy równanie obustronnie do kwadratu:

`(sinalpha+cosalpha)^2=(5/4)^2`

`sin^2alpha+2sinalphacosalpha+cos^2alpha= 25/16`

Wstawiamy 1 zamiast sumy kwadratów sinusa i cosinusa ( jedynka trygonometryczna)

`1+2sinalphacosalpha=25/16`

`2sinalphacosalpha=25/16-1`

`2sinalphacosalpha=25/16-16/16`

`2sinalphacosalpha=9/16`

`sinalphacosalpha=ul(ul(9/32))`