Matematyka

Dany jest układ równań. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Rozwiązujemy układ równań w celu sprawdzenia czy jest on nieoznaczony.

`{(5(x-2)=x+y-1),(4x-y=9):}` 

` ` `{(5x-10=x+y-1 \ \ \ \ \ |-x),(4x-y=9):}` 

`{(4x-10=y-1 \ \ \ \ \ |-y),(4x-y=9):}` 

`{(4x-y-10=-1 \ \ \ \ \ |+10),(4x-y=9):}` 

`{(4x-y=9),(4x-y=9):}` 

Pierwsze równanie jest takie samo jak drugie, zatem jest to układ nieoznaczony. Po przemnożeniu jednego z równań razy -1 i obustronnym dodaniu zarówno lewe, jak i prawe strony wyzerowałyby się.

Rozwiązaniami układu równań są wszystkie pary liczb spełniające jedno z tych równań (obojętnie które, gdyż są to takie same równania).

Pary liczb spełniające układ równań obliczymy podstawiając za x dowolną liczbę i wyliczając y.


Np.: dla x=0 mamy:
`4*0-y=9` 
`-y=9 \ \ \ \ \ |*(-1)` 
`y=-9`    

 

Jedną z par spełniających ten układ jest para (0,9).


Np.: dla x=1 mamy:
`4*1-y=9 \ \ \ \ \ |-4` 
`-y=5 \ \ \ \ \ |*(-1)` 
`y=-5` 

Kolejną parą spełniającą ten układ jest para (1,-5)

` `
Np.: dla x=-1 mamy:
`4*(-1)-y=9 ` 
`-4-y=9 \ \ \ \ \ |+4` 
`-y=13 \ \ \ \ \ |*(-1)` 
`y=-13` 

Następną parą spełniającą ten układ jest para (-1,-13).  


Np.: dla x=3 mamy:
`4*3-y=9` 
`12-y=9 \ \ \ \ \ |-12` 
`-y=-3 \ \ \ \ \ |*(-1)` 
`y=3` 

Kolejna para spełniająca ten układ to (3,3).

 

``Np.: dla x=-2 mamy: 
`4*(-2)-y=9` 
`-8-y=9 \ \ \ \ \ |+8` 
`-y=17 \ \ \ \ \ |*(-1)` 
`y=-17` 

Następna para liczb spełniająca ten układ to para (-2,-17).

W sposób analogiczny możemy wyznaczyć inne pary spełniające ten układ. 

Odpowiedź:

Pary spełniające ten układ to np.:
(0,9), (1,-5), (-1,-13), (3,3), (-2,-17)

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie