Matematyka

Mama zrobiła 50 pierogów. Do obiadu zasiadła cała rodzina. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Mama zrobiła 50 pierogów. Do obiadu zasiadła cała rodzina.

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

50- liczba wszystkich pierogów
8- liczba pierogów przypadająca na każdą dorosłą osobę
6- liczba pierogów przypadająca na każde dziecko 

x-liczba dorosłych
y-liczba dzieci

Pierwsze równanie: Wiemy, że każda osoba dorosła dostała 8 pierogów. Jeżeli liczba osób dorosłych wynosiła x, to zjedli oni razem 8x pierogów. Każde dziecko dostało 6 pierogów. Ich liczba to y, zatem zjedli oni 6y pierogów. W sumie było 50 pierogów. 
Drugie równanie: Każdy dostał o jednego pieroga mniej, czyli dorośli po 7 i dzieci po 5. Mnożemy więc liczbę pierogów przypadającą na jedną osobę razy liczbę osób. Wiemy, że zostałoby wtedy jeszcze 7 pierogów, czyli rozdano 50-7 czyli 43 pierogi. 

`{(8*x+6*y=50),(7*x+5*y=43):}`

 

 

Odpowiedź:Asia mogła zapisać układ równań postaci:`{(8*x+6*y=50),(7*x+5*y=43):}`
DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie