Matematyka

Wskaż parę liczb spełniającą układ równań. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wskaż parę liczb spełniającą układ równań.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"Układ równań:" \ {(4x-3y=2),(-5x+y=3):}`


A:
x=1, y=-2
Podstawiamy podane wartości do każdego z równań i sprawdzamy, czy zachodzi równość.
`4x-3y=2` 

Dla x=1 i y=-2 mamy:
`L=4x-3y=4*1-3*(-2)=4+6=10` 
`P=10` 
`L!=P` 

Para (1,-2) nie spełnia pierwszego równania, więc nie spełnia układu równań.


B: x=-1, y=2
Podstawiamy podane wartości do każdego z równań i sprawdzamy, czy zachodzi równość.
`4x-3y=2` 

Dla x=-1 i y=2 mamy:
`L=4x-3y=4*(-1)-3*2=-4-6=-10` 
`P=2` 
`L!=P` 

Para (-1,2) nie spełnia pierwszego równania, więc nie spełnia układu równań.


C: x=-1, y=-2
Podstawiamy podane wartości do każdego z równań i sprawdzamy, czy zachodzi równość.
`4x-3y=2` 

Dla x=-1 i y=-2 mamy:
`L=4x-3y=4*(-1)-3*(-2)=-4+6=2` 
`P=2` 
`L=P` 

 

`-5x+y=3`

Dla x=-1 i y=-2 mamy:
`L=-5x+y=-5*(-1)+(-2)=5-2=3` 
`P=3` 
`L=P` 

Para (-1,-2) spełnia oba równania, więc spełnia układ równań.

 

 

Odpowiedź:

C. x=-1, y=-2

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie