Matematyka

Pakując pudełko w papier zużywa się o 50% więcej papieru 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Pakując pudełko w papier zużywa się o 50% więcej papieru

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

Najpierw liczymy pola powierzchni kolejnych brył, następnie doliczamy jeszcze 50%. 

 

`a)\ 20\ cm=0,2\ m` 

`\ \ \ 15\ cm=0,15\ m` 

`\ \ \ 60\ cm=0,6\ m` 

`\ \ \ P=2*(0,2*0,15+0,2*0,6+0,15*0,6)=` 

`\ \ \ \ \ \ =2*(0,03+0,12+0,09)=` `2*0,24=0,48\ m^2` 

 

`\ \ \ 0,48+50%*0,48=0,48+1/2*0,48=0,48+0,24=0,72\ m^2<1\ m^2` 

 

 

`b)\ 30\ cm=0,3\ m` 

`\ \ \ 80\ cm=0,8\ m` 

`\ \ \ P=3*0,8*0,3+strike2^1*((0,3)^2sqrt3)/strike4^2=`  

`\ \ \ \ \ \ =2,4*0,3+(0,09sqrt3)/2~~`  

`\ \ \ \ \ \ ~~0,72+(0,09*1,73)/2=` 

`\ \ \ \ \ \ =0,72+0,07785=0,79785\ m^2~~0,8\ m^2` 

 

`\ \ \ 0,8+50%*0,8=0,8+1/2*0,8=0,8+0,4=1,2\ m^2>1\ m^2` 

 

 

`c)\ 32\ cm=0,32\ m` 

`\ \ \ P=6*(0,32)^2=6*0,1024=0,6144\ m^2` 

 

`\ \ \ 0,6144+50%*0,6144=0,6144+1/2*0,6144=0,6144+0,3072=0,9216\ m^2<1\ m^2` 

       

Odpowiedź:

Aby opakować drugie pudełko potrzeba ponad metr kwadratowy papieru. 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie