Matematyka

Ile wypustek służących do sklejenia modelu trzeba przygotować na siatce graniastosłupa 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Ile wypustek służących do sklejenia modelu trzeba przygotować na siatce graniastosłupa

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie

GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY

 

Musimy przygotować 2 wypustki u góry i 2 wypustki na dole (do sklejenia podstaw ze ścianami bocznymi) oraz 1 wypustkę z boku. 

 

 

GRANIASTOSŁUP CZWOROKĄTNY

 

Musimy przygotować 3 wypustki u góry i 3 wypustki na dole oraz 1 wypustkę z boku. 

 

 

GRANIASTOSŁUP PIĘCIOKĄTNY

 

Musimy przygotować 4 wypustki u góry i 4 wypustki na dole oraz 1 wypustkę z boku. 

 

 

GRANIASTOSŁUP SZEŚCIOKĄTNY

 

Musimy przygotować 5 wypustek u góry i 5 wypustek na dole oraz 1 wypustkę z boku. 

 

 

Dla graniastosłupa n-kątnego musimy przygotować (n-1) wypustek u góry, (n-1) wypustek na dole i 1 wypustkę z boku, razem: 

`n-1+n-1+1=2n-1`

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie