Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Na rysunku przedstawiono niedokończoną konstrukcję okręgu opisanego 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Na rysunku przedstawiono niedokończoną konstrukcję okręgu opisanego

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

a) FAŁSZ - środek tego okręgu to punkt przecięcia symetralnych boków, czyli punkt T

b) FAŁSZ - najpierw skonstruowano punkty przecięcia łuków W i L, następnie je połączono i dopiero wtedy powstał punkt F

c) PRAWDA - symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie

d) PRAWDA - kąty KAF i FTK to kąty wpisane oparte na łukach, które w sumie dają cały okrąg. Miara kąta wpisanego jest 2 razy mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Kąt środkowy opartyu na całym okręgu to kąt pełny, który ma miarę 360°, więc suma miar kątów KAF i FTK jest 2 razy mniejsza, wynosi 360°:2=180°

e) PRAWDA - te odcinki są promieniamki okręgu opisanego na trójkącie ABC

f) PRAWDA